FAQ

Zmiana hasła VNC w playerze

Jako, że wbudowana wersja serwera VNC jest bardzo ograniczona nie jest możliwa zmiana domyślnego hasła. Aby jednak zmienić hasło należy usunąć nasz plik urserver.exe (uprzednio go wyłączając) i zainstalować darmowy server vnc. Sprawdzony przez nas i nie generujący problemów jest TightVNC.

Przenoszenie całego katalogu c:\URVE

W przypadku gdy chcemy przenieść cały katalog URVE na inny dysk lub w inne miejsce dysku C:, należy postąpić wg poniższej instrukcji:

W trybie administratora należy wykonać polecenia:

net stop urveapache
net stop urvesql
schtasks /End /tn URVE_SetStatus

Przenieść/zmienić nazwę katalogu c:\URVE w docelowe miejsce.
Wykonać polecenie „mklink /d c:\urve d:\urve” (jeżeli przenosimy katalog c:\urve na dysk d:)
Zresetować serwer

Zdalny dostęp do playerów

URVE Player w wersji Windows domyślnie instaluje serwer VNC, który w przypadku sieci LAN lub zewnętrznego adresu IP umożliwia zdalne połączenie do playera i zarządzanie nim.

Na serwerze lub innym komputerze w tej samej sieci uruchamiamy klienta np. TightVNC.

Wprowadzamy adres ip serwera i port 5899, np. 192.168.1.1:5899

vnc1-300x217

Domyślne hasło dla playerów to urve1981

Elementy składowe serwera URVE

Serwer URVE zawiera oprócz kodu trzy komponenty składowe – programy na licencji BSD: Apache, PHP, Node.js oraz PostrgreSQL. Wersje wszystkich trzech programów zostały dobrane przez programistów Eveo w taki sposób, aby możliwe było kompilowanie z nimi wielu niezbędnych dodatków takich jak mechanizm OPCache skutkujący znacznym zwiększeniem wydajności całego serwera. Staramy się przez cały czas kontrolować możliwość aktualizowania do najnowszych wersji wszystkich elementów, a gdy istnieje taka możliwość robimy to, utrzymując wsteczną kompatybilność. Należy pamiętać że nie zawsze istnieje możliwość skompilowania najnowszej wersji danego elementu, z racji niekompatybilności właśnie takich mechanizmów. Dobrym przykładem mechanizmu, który nie zawsze jest kompatybilny z najnowszą wersją PHP jest dodany przez nas SQLServ.

Przenoszenie C:\URVE\Profiles

Gdy zdarzy się tak, że potrzeba przenieść katalog z contentem na serwerze w inne miejsce, należy postępować zgodnie z instrukcją:

  1. Kopiujemy katalog c:\urve\profiles do porządane miejsce
  2. Uruchamiamy linię poleceń z uprawnieniami administratora
  3. Wyłączamy URVE Apache za pomocą polecenia „net stop urveapache”
  4. Wyłączamy w Harmonogramie Windows wszystkie zadania z URVE w nazwie
  5. Zmieniamy nazwę katalogu c:\urve\profiles na profiles-backup
  6. Tworzymy dowiązanie do nowego katalogu profiles za pomocą polecenia „mklink /D c:\urve\profiles d:\profiles (zakładając że d:\profiles to nasz skopiowany w porządane miejsce katalog)
  7. Uruchamiamy URVE Apache za pomocą „net start urveapache”
  8. Sprawdzamy czy działa webManager i czy playery łączą się z serwerem tak jak wcześniej

W razie problemów z działaniem serwera, w przypadku gdy postąpiliśmy zgodnie z powyższą instrukcją, zachęcamy do kontaktu z naszym wsparciem technicznym pod numerem 500026696.

Tworzenie strumieni video z przechwyconego źródła z interfejsu SDI

Za pomocą „Modułu Strumieniowania URVE” możliwe jest przechwycenie dwóch sygnałów przez interfejs SDI, zenkodowanie ich do strumienia h264 i udostępnienie playerom przez sieć LAN w formie strumienia IPTV. Dodanie tego strumienia do playlist w URVE WebManagerze pozwala na wyświetlanie tych strumieni IPTV na ekranach podłączonych do komputerów z zainstalowanym URVE Playerem.

Komputer pełniący rolę serwera strumieni musi być w takim przypadku wyposażony w kartę Decklink DUO firmy BlackMagic. Ponieważ karta ta niejednokrotnie powoduje problemy z niektórymi płytami głównymi wymagane jest zastosowanie serwera strumieni firmy Get-Solid i tylko na nim dajemy gwarancje stabilności utworzonego strumienia.

Zastosowanie Multicast/Unicast wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu sieciowego. Skorzystanie z tego sposobu dystrybucji strumienia video przy użyciu sprzętu nie obsługującego Multicast/Unicast może powodować niestabilność strumienia lub nawet urządzeń sieciowych.

Hierarchia w tworzeniu strumienia z przechwyconego źródła SDI:

Kabel SDI => Serwer strumieni => LAN(multicast/unicast/http) => playery URVE => ekrany